Beste matras prijs kwaliteit: Keurmerk en certificering

Certificering voor matrassen is van groot belang.

Het Meldpunt Gezondheid en Milieu en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ontvangen regelmatig meer en meer meldingen van gezondheidsklachten na aanschaf van een nieuw matras. Deze klachten omvatten o.a. hoofdpijn, huidirritaties, duizeligheid, een algeheel gevoel van zich onwel voelen etc. Het is bekend dat er in matrassen chemische stoffen worden verwerkt, in vele zelfs stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Let dus goed op als u een nieuw matras aanschaft en kies een matras met certificering en de juiste keurmerken.

Gecertificeerde matrassen

Dat het belang van certificering steeds groter wordt, is duidelijk. Door de toenemende import uit andere niet-Europese landen, zoals bijvoorbeeld China, worden matrassen vervoerd in grote containers. Deze containers worden agressief behandeld tegen besmetting door o.a. insecten, met zeer schadelijke gassen als methylbromide en 1,2 dichloorethaan. Matrassen kunnen deze dampen opnemen, zelfs al zijn ze luchtdicht verpakt. Minieme hoeveelheden kunnen dan al genoeg om van invloed te kunnen zijn op de gezondheid.

Zijn matrassen geproduceerd en gecertificeerd in Europa, heeft u de garantie dat deze veilig zijn, vrij van schadelijke gassen. Maar niet alleen de gezondheid, ook het milieu wordt zodoende minder belast. Daarin erkennen wij mede onze verantwoordelijkheid en kunnen wij volledig veilige matrassen garanderen. Bent u op zoek naar de beste matrassen? De beste matras prijs kwaliteit is vaak moeilijk te beoordelen. U kunt bij ons altijd vrijblijvend advies inwinnen, zodat u zeker weet dat u een goed matras koopt die aan alle eisen voldoet.