Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene- en Betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie Matrassenfabrikanten van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 19 november 2003 onder nummer 170/2003.

Reclamaties binnen 8 dagen na factuurdatum.

Alle genoemde prijzen zijn advies verkoop-prijzen inclusief BTW.

Franco huis bij zendingen boven € 400,00 netto inkoop. En alleen op het vaste land.

Vrachtkosten bij leveringen onder € 400,00 bedragen € 20,00.
Vrachtkosten bij leveringen onder € 200,00 bedragen € 35,00

Bremafa verleent garantie, voor zover de gebreken aan Bremafa zijn toe te schrijven. Slijtage en het verkeerd gebruiken van het produkt vallen niet onder garantie. Binnen 2 jaar na factuurdatum van Bremafa geven wij volledige garantie.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Voor bezorging op de eilanden gelden andere tarieven.
Deze tarieven zijn opvraagbaar.